Informatyvus ir sėkmingas susitikimas Frankfurte, su KTU Rektoriumi Prof. Dr. Eugenijus Valatka, THM ( Technische Hochschule Mittelhessen) Rektoriumi Prof. Dr.Matthias Willems, bei THM informatinės ekonomikos fakulteto dekanu Prof. Dr. Oliver Hein.

Aptarėme universitetų mainų galimybes, bei dualinių mokslo ir švietimo sistemų rengimo pritaikymą Lietuvai.!