Global Lithuanian Leader Award
Jūsų Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidentė, D. Grybauskaitė. Jaučiuosi pagerbta pakviesta Kotrynos Stankutės į Globalios Lietuvos apdovanojimus, kurių tikslas – pastebėti, pripažinti ir įvertinti pasaulio lietuvių siekius, vizijas ir darbus kuriant ir garsinant Lietuvą. Kaip miela, kad net pusę įvertintų lietuvių jau yra sugrįžę į Lietuvą. Apėmė pasididžiavimas, kuomet buvo pristatyti tiek nuostabūs jauni talentai, tiek ilgamečiai fondai ir jų pasiaukojanti veikla siekiant išaaugoti lietuvybę pasaulyje. Visi kartu kuriame ateities Lietuvą! Padekojau ir Lietuvos Užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui už prasmingą partnerystę, prisidedant prie nusipelniusių pasaulio lietuvių įvertinimo.